มก.มาสวัสดีปีใหม่

ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงาน มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน