แคนตาลูปสวีทดี 25 (Sweet d 25)

ผลกรมรี สีขาวครีม ขั้วเหนียว ติดผลง่ายสม่ำเสมอ เนื้อหนาสีส้ม หวาน กรอบ มีกลิ่นหอม ความหวาน 14-17 บริกซ์ น้ำหนัก 1.5-2.0 กิโลกรัม ปลูกได้ตลอดปี สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นาน อายุการเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด เปลือกสีขาวครีม

สนใจเมล็ดพันธุ์ติดต่อได้ที่ โทร.092-689-0101 หรือ ติดต่อที่ บริษัท อีว้านซ์ซีดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ตำบัลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 02 958-8476-8