เชียงใหม่ยกระดับงานไม้ดอกไม้ประดับปี’61 ดึง TCEB ปั้น “Chiang Mai Blooms 2018”

นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนยกระดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 2561 ให้เป็นงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยปี 2561 ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) และหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตั้งเป้าขยายวันจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ให้ครอบคลุมไปตลอดเดือนกุมภาพันธ์ จากเดิมที่จะจัดระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้แนวคิดเชียงใหม่บลูมส์ (Chiang Mai Blooms 2018) หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์

ทั้งนี้ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยปีนี้จะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ วางแผนการดำเนินงาน Roadmap for Chiang Mai flower fest ให้ภาพรวมของงานทั้งหมดน่าสนใจ โดยนำเอาวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการออกแบบสร้างสรรค์มาให้ความรู้ แนวทาง แผนการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบขบวนของแต่ละอำเภอให้ออกมาโดดเด่น บ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะทำให้สร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวว่า ทาง TCEB ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจในแต่ละพื้นที่ของเชียงใหม่ เพื่อหาเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ได้นำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้จากชุมชนและผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม สปา ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ให้เป็นในรูปแบบของปฏิทินการท่องเที่ยว สอดคล้องไปกับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะเผยแพร่ไปในช่องทางออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์ www.chiangmaiblooms.com เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ รวมถึงได้สร้างประสบการณ์แปลกใหม่กับเดือนแห่งดอกไม้ในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดงานในปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเชิงสะพานนวรัฐ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางในสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. จะเป็นพิธีปล่อยขบวนแห่รถบุปผชาติ ณ เชิงสะพานนวรัฐ เคลื่อนไปในคูเมืองเชียงใหม่ แล้วไปจอดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ ขบวนรถบุปผชาติ การจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์