สถานทูตอิสราเอลร่วมกับสวทช.ชวนฟังสัมมนาเทคโนโลยีการเกษตรของอิสราเอลและไทย

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักธุรกิจ นักวิชาการ และเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีการเกษตรของอิสราเอลและไทย ในหัวข้อ The ISRAELI-THAI Agriculture Technologies Seminar 2018 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 2-3 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก) กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังทิศทางการทำเกษตรของโลก ที่กำลังปรับเปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิม สู่การเกษตรสมัยใหม่กล่าวคือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อลดผลกระทบด้านสภาวะการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร รวมทั้งการปรับตัวเพื่อให้การดำเนินงานภาคการเกษตรในปัจจุบันสอดรับกับความต้องการผลผลิตในปริมาณมากขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการทำการเกษตรแบบยั่งยืนมากขึ้น ภายในงาน ท่านจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากอิสราเอล ในฐานะประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรของโลก และการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายไทย ที่จะบรรยายถึงความพร้อมและการเตรียมรับมือของประเทศไทยต่อการทำการเกษตรสมัยใหม่ความเข้าใจด้านการเกษตรจากมุมมองของรัฐบาลไทย ตลอดจนเทคโนโลยีการเกษตรของอิสราเอล และการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย

              การสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 100 ท่านเท่านั้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
http://www.123formbuilder.com/form-3339620/My-Form
หรือตาม QR code ด้านล่าง ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว
                 สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ โทร. 0 2204 9241-3 หรืออีเมล[email protected]