ตระการตา! มหกรรมดอกไม้ประดับภาคอีสาน นักท่องเที่ยวแห่ชมแน่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ที่ บริเวณเวทีกลางหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเลย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(กุดป่อง) ได้มีพิธีเปิดงาน มหกรรมดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธาน พิธีเปิดโดยมี นายไชยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับประชาชนนักท่องเที่ยว แห่ชมดอกไม้เรืองแสง น้ำพุเริงระบำ

นายไชยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้กล่าวว่า จังหวัดเลยมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเฉพาะตัววิถีชีวิตเรียบง่าย จังหวัดเลยเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูก ไม้ดอกไม้ประดับไม้เมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงมีแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตดอกไม้ประดับ

ปัจจุบันเกษตรกรมีการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า 20 ล้านต้น สามารถสร้างรายได้ปีละ 1000 ล้านบาทจังหวัดเลยมีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรโดยเฉพาะ ไม้ดอกไม้ประดับโดยการขยายพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่หลากหลายให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีอำนาจต่อรองราคา ผลผลิตและปัจจัยการผลิตมีผลที่สม่ำเสมอ และลดต้นทุน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างกลไกการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จึงได้จัดงานมหกรรมดอกไม้ดอกประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์- 1 มีนา 2561 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งสิ้น 16 วัน

ภายในงานชมการตกแต่งสวนที่สวยงามโดยใช้ผลผลิตจากเกษตรกรจังหวัดเลย อาทิสวน.การแสดงดอกไม้ประดับ นับแสนต้น สวนเรืองแสงพร้อมไฟประดับ อย่างสวยงาม ประติมากรรมต่างๆ เช่น ผีตาโขน พญานาค ผีตาโขน ไดโนเสาร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปิน ดนตรี พร้อมกับการแสดงแสงสีต่างๆ