บึงกาฬชู ‘ถนนข้าวเม่า’ ริมโขง เป็นถนนสายวัฒนธรรม ชิม ช้อป แชะ หวังสืบทอดภูมิปัญญา

DCIM100MEDIADJI_0009.JPG

วันที่ 17 ก.พ. เวลา 18.00 น. ที่ ถนนข้าวเม่าริมโขง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ เปิดถนนสายวัฒนธรรม ของจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานในพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรมถนนข้าวเม่าบึงกาฬ เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และนำมาเสริมสร้างมูลค่า ให้เกิดประโยชน์และรายได้ต่อชุมชน ด้วยการดึงเอกลักษณ์คนในชุมชนของจังหวัดบึงกาฬ ได้นำสินค้าพื้นเมืองต่างๆ รวมไปถึงการละเล่น ศิลปวัฒนธรรม มาจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าภายในถนนสายวัฒนธรรม ถนนข้าวเม่าบึงกาฬ แห่งนี้

เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของถนนข้าวเม่าริมโขงแห่งนี้ และยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ โดยทุกเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ จะมีการค้าขายในช่วงเย็น ซึ่งจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน ที่ออกมาเดินเที่ยวชิวๆ หาชิมอาหารอร่อย เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ถนนคนเดิน นอกจากจะมีสินค้าต่าง ๆ วางขายแล้ว ในถนนสายนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมเล็ก ๆ น้อยๆ ตรงบริเวณลานกิจกรรม สำหรับแสดงความสามารถและพบการปะสังสรรค์ของคนในชุมชน ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำกิจกรรม มีทั้งการแสดงดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมเข้าจังหวะ การรำวง เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจและที่สร้างสีสันให้แก่ตลาดริมแม่น้ำโขงแห่งนี้คือจุดเช็คอิน ถ่ายรูปอวดโซเชียลเก๋ๆ ตามป้ายต่างๆที่ทางเทศบาลตำบลบึงกาฬ ได้จัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ด้านนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รอง ผวจ.บึงกาฬ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม เพื่อให้พี่น้องได้นำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาสร้างเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม

ถึงแม้เราจะเป็นเมืองยางพารา เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตร ที่ไม่แน่นอน เราต้องปรับตัวให้มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เราได้รับมรดกตกทอด จากบรรพบุรุษของเรา ให้มีคุณภาพ และน่าใช้มากยิ่งขึ้น โดยดูความต้องการของตลาด เป็นสิ่งสำคัญ ต้องพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองและลูกหลานให้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาของเราไว้

นอกจากนี้การดำเนินการถนนสายวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของรัฐบาล ตามโครงการตลาดประชารัฐ ที่ต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

รวมทั้งเป็นการยกระดับการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งรัฐบาลได้เร่งรัดการดำเนินงานให้ส่วนราชการใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายเร่งด่วน ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล