หาดคำสมบูรณ์ บึงกาฬ คึกคัก เผยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ลำดับที่ 1,098

บึงกาฬวันหยุดครอบครัวพาลูกหลานลงเล่นน้ำที่หาดคำสมบูรณ์พื้นที่ซุ่มน้ำโลกคลายร้อนคึกคัก

วันนี้ 17 ก.พ. เวลา 15.00 น. สภาพอากาศอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นในช่วงกลางวัน ทำให้ประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ใช้โอกาสว่างจากวันหยุด และวันเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ทั้งในจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สกลนคร นครพนม ต่างพาครอบครัว มาผักผ่อนลงเล่นน้ำที่หาดคำสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ขนาดกว้างใหญ่ จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ลำดับที่ 1,098 ของโลก

แหล่งน้ำแห่งนี้จะมีน้ำใสเย็นตลอดทั้งปี เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้พัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในหน้าร้อน เหมาะกับการลงเล่นน้ำ โดยเฉพาะถ้าเป็นวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาลงเล่นน้ำ เพื่อคลายร้อนมากกว่าทุกวัน สถานที่แห่งนี้จึงได้รับความนิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดบึงกาฬ จนได้ฉายาว่า “บางแสนอีสาน”

นอกจากนี้เพื่อความไม่ประมาณทางเทศบาลได้นำเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยที่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย