75 ปี พืชไร่ มก.คืนถิ่น

ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดงานพืชไร่คืนถิ่น ขึ้นที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00-22.00 น. โดยมีการแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์อาวุโส การเสวนารำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ และเพลินเพลงกับวงดนตรีดาวกระจุย พร้อมหารายได้เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารปฏิบัติการด้านพืชไร่นาให้มีความทันสมัย และอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร. อำพล เสนาณรงค์ มาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ

ดังนั้น ทางภาควิชา จึงขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานดังกล่าว ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. (081) 288-3361 และ (02) 579-371 ในวัน และเวลาราชการ