มทร.สุวรรณภูมิ เชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรม “ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา”

มทร.สุวรรณภูมิ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี ไหว้พระเสริมมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ชมศิลปะอันล้ำค่าชาวอยุธยา พร้อมกับสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมมรดกโลก ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (ถนนกลาโหม ด้านหลังวัดราชบูรณะ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทย การเรียนรู้ขนบทำเนียม การสืบสานประเพณีทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความตระหนักและความรักในคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย เช่น ชมการแสดง การประกวดแข่งขัน นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม เดินเที่ยวตลาดโบราณย้อนยุค ใช้เงินพดด้วง แต่งกายแบบไทย ๆ ย้อนอดีดเมืองหลวงแห่งสยามประเทศ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง OTOP เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนสร้างรายได้ให้ชุมชน มีอยู่ มีกินที่ดีขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจยามค่ำคืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ โทร ๐ ๓๕๗๐ ๙๑๐๑-๓  ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๙  และ ๐ ๓๕๓๒ ๔๑๘๐ หรือ  Facebook Fan Page  ลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี