จีนเที่ยวไทยคึกคัก

เริ่มต้นปี 2561 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และในเดือน ก.พ. 2561 เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน พบว่าจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนเลือกเดินทางท่องเที่ยวอันดับแรกในช่วงนี้คือประเทศไทย

คาดว่าจะช่วยหนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยทั้งเดือน ก.พ. 2561 จะมีโอกาสสูงถึง 1.12 ล้านคน ส่งผลทำให้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 2.10 ล้านคน ขยายตัว 27.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

สำหรับทิศทางที่เหลือของปี 2561 มองว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนท่องเที่ยวในไทยยังน่าจะมีความคึกคักต่อเนื่องจากต้นปี

ซึ่งนอกจากภาวะแวดล้อมของตลาดที่ยังเอื้อต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย และสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ในปี 2561 นี้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งไทยและจีนยังกลับมาทำตลาดอย่างเข้มข้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจสายการบินทั้งสายการบินของไทยและของจีนมีแผนขยายเส้นทางการบินระหว่างไทยและจีน ไปยังเมืองรองของจีน และการขยาย เส้นทางการบินตรงมายังเมืองท่องเที่ยวรองของไทย เพื่อขยายฐานตลาดจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มใหม่

สำหรับประเด็นข้อกังวลในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้น มองว่า แม้ค่าเงินบาทจะมีความผันผวนไปในทิศทางที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ในระยะสั้นน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนในไทย เนื่องจากค่าเงินหยวนปรับแข็งค่าขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินบาท

สถานการณ์แวดล้อมที่ยังเป็นบวกต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย คาดว่า ในปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10.4-10.6 ล้านคน เติบโต 6.3-8.4% จากที่ขยายตัว 12.0% ในปี 2560 และคาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะมีมูลค่าประมาณ 573,100-584,600 ล้านบาท เติบโต 9.3-11.4% จากที่เติบโต 15.8% ในปี 2560 (การเติบโตที่ชะลอลงส่วนหนึ่งมาจากผลของการเปรียบเทียบฐานที่สูง ในปีที่ผ่านมา)

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561