สัมมนา “เสริมสร้างความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เสริมสร้างความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า” โดยมี นางหลุยซ่า ราเกร์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย และ นายทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร