อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จับมือ เครือเบทาโกร จัดงานเกษตรแฟร์ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง” ปี 2

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง” ปี 2 จัดโดย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเครือเบทาโกร ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบกับ

–         นิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร

–         โมเดลธนาคารน้ำใต้ดิน

–         โมเดลการจัดการขยะ

–         โมเดลด้านพลังงานทดแทน (โซล่าร์เซลล์)

–         เสวนาวิชาการ “นวัตกรรมทางการเกษตร” โดยสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

–         งานแสดงสินค้า OTOP และตลาดประชารัฐ

–         บริการตรวจสุขภาพ หาสารเคมีตกค้างในเลือด (ฟรี)

–         สนุกกับการประกวดส้มตำประกอบลีลา (ปูปลาร้า)

–         ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแสดงต่างๆ ภายในงาน

 

พร้อมกันนี้ เชิญเยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกรร่วมแบ่งปัน” ซึ่งประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง