“มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” นวัตกรรมการบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืนระดับโลก คว้ารางวัลชนะเลิศ “Thailand ICT Excellence Awards 2018” ด้านโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand ICT Excellence Awards 2018” สาขาโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน จากผลการดำเนินงานของ มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm)

นวัตกรรมการบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืนมาตรฐานระดับโลก โดยมี นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กลุ่มมิตรผล (ซ้าย) เป็นตัวแทนองค์กร เข้ารับมอบรางวัลจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ขวา) ภายในงานเสวนา Thailand ICT Management Forum 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA)

โครงการ Thailand ICT Excellence Awards ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากจำนวนผลงานที่ร่วมประกวดทั้งหมดกว่า 500 โครงการ จากกว่า 150 องค์กรชั้นนำ ทั่วประเทศ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่บนมาตรฐานระดับโลกที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและอาชีพการทำไร่อ้อย ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มมิตรผลในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเกษตรให้กับประเทศไทย