ชื่อพันธุ์ ซ่อนกลิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray

ประวัติ

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์

ใบ รูปร่างของใบ ป้อมปลายใบ ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบ แหลม

ผล ทรงผล รูปไข่กลับ ปลายผล แหลม ลักษณะฐานผล ป้าน ความยาวก้านผล ปานกลาง 5-11 เซนติเมตร หนามผล รูปร่างหนามผล ขอบนูน รูปร่างหนามผล เว้าปลายแหลม หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล มีหนาม หนามปลายผล หนามตรง หนามรอบขั้วผล หนามงุ้มเข้า

ลักษณะทางการเกษตร

การเจริญเติบโตของต้น ปานกลาง การออกดอก ปานกลาง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชาตรี โสวรรณตระกูล เจ้าของสวนละอองฟ้า โทร. 089-749-1735