ชื่อพันธุ์ ลวง/ลวงทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray

ประวัติ เพาะจากเมล็ดลวง

แหล่งที่ค้นพบ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง ไม่เป็นระเบียบ

ใบ รูปร่างของใบ รูปไข่ขอบขนาน ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบ แหลม

ดอก รูปร่างของดอกตูม ขอบขนาน ปลายดอกตูม แหลม

ผล ทรงผลรูปรี ปลายผล ป้าน ลักษณะฐานผล ป้าน ความยาวก้านผล ปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล ขอบนูน หนามผล รูปร่างหนามผล เว้า หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล ไม่มีหนาม หนามปลายผล หนามตรง หนามรอบขั้วผล หนามตรง

ลักษณะทางการเกษตร

การเจริญเติบโตของต้น เร็ว การออกดอก ปานกลาง การติดผล ปานกลาง ความยาวผล 23.8 เซนติเมตร ความกว้างผล 18.63 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 65.23 เซนติเมตร ความกว้างปากปลิง 2.06 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 6.38 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อ 740 กรัม ความหนาเนื้อ 2.17 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ YOG14D กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อ มันมากกว่าหวาน ลักษณะของเนื้อ ละเอียด เส้นใยในเนื้อ ไม่มี ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง น้ำหนักเปลือก 1,400 กรัม สีเปลือก YG146D ขนาดของเมล็ด ความกว้าง 3.13 เซนติเมตร ความยาว 6.26 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด ขอบขนาน น้ำหนักเมล็ด 120 กรัม ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตรงฤดูกาล

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชาตรี โสวรรณตระกูล เจ้าของสวนละอองฟ้า โทร. 089-749-1735