ชื่อพันธุ์ สาวน้อยเรือนงาม กบก้านสั้น

ประวัติ เป็นพันธุ์ดั้งเดิมจากสวนในพื้นที่บางกอกน้อย ได้มาแล้วลงปลูกได้ลูกแล้วหลังปี พ.ศ. 2485 ประมาณปี พ.ศ. 2508 นายชม โสวรรณตระกูล จึงนำไปปลูกที่สวนละอองฟ้า จังหวัดนครนายก

ลักษณะเด่น

ต้น ลำต้นไม่สูงมาก กิ่งประธานแผ่ออกด้านข้าง ติดผลเป็นพวง ให้ผลดก

เนื้อ สีเหลืองเข้ม มีเส้นใย ฝนไม่ชุกเนื้อจะแห้งดี

รสชาติ มีเอกลักษณ์ประจำพันธุ์ชัดเจน ความหวาน ความมัน กลมกล่อม

กลิ่น หอมมีเอกลักษณ์ ไม่ฉุนรุนแรง

ช่วงเดือนที่ผลผลิตออก ไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากความชื้นของดินและอากาศมีผลต่อการเก็บเกี่ยว  ซึ่งอาจจะช้าหรือเร็วขึ้น และคุณภาพความสมบูรณ์ในแต่ละปี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชาตรี โสวรรณตระกูล เจ้าของสวนละอองฟ้า โทร. 089-749-1735