อกร่องพิกุลทอง

มะม่วงอกร่องพิกุลทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะทางการเกษตร การออกดอก ปานกลาง การติดผล ปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว 100 วัน ฤดูกาลผลิต นอกฤดูกาล ขนาดผล ความยาว 15.04 เซนติเมตร ความกว้าง 6.87 เซนติเมตร ความหนา 5.61 เซนติเมตร น้ำหนักผล 330 กรัม สีเนื้อผลสุก Y0 17 B กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นอ่อน ความหนาเนื้อ 1.99 เซนติเมตร ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง ความหนาเปลือก 0.10 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ YG 144 B สีเปลือกผลสุก YO 17 C ขนาดเมล็ด ความกว้าง 4.17 เซนติเมตร ความยาว 13.67 เซนติเมตร ความหนา 1.68 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 36.25 กรัม รสชาติผลดิบ เปรี้ยว รสชาติผลสุก หวาน ความหวานของเนื้อ 20.07 องศาบริกซ์

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-309-6786