ชื่อพันธุ์ ทุเรียนทองลินจง

ต้นแข็งแรงมาก ไม่ค่อยพบโรครากและโคนเน่า หากินเก่ง ผลดก ติดผลหลายรุ่น

ผลผลิตทองลินจงดกมาก ผลคล้ายหมอนทอง น้ำหนัก 3-4 กิโลกรัม ต่อผล ผิวผลสีเขียว หนามใหญ่      มีจำนวน 5 พู เนื้อแห้ง สีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน ออกไปทางก้านยาว

กลิ่นไม่แรง เมล็ดลีบเป็นบางส่วน อายุการเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 110 วัน ถือว่าเป็นพันธุ์เบา

เจ้าของ คุณสมชาย ลินจง อยู่บ้านเลขที่ 49/6 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร. 081-781-2008