อกร่อง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะทรงพุ่มต้น ใหญ่ ลักษณะเปลือกลำต้น เรียบ การเลื้อยของกิ่ง ไม่เลื้อย (no) รูปร่างของใบ ขอบขนาน ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบ แหลม ขอบใบ เรียบ

ลักษณะทางการเกษตร การออกดอก ปานกลาง การติดผล ปานกลาง ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล  ขนาดผล ความยาว 11.11 เซนติเมตร ความกว้าง 6.25 เซนติเมตร ความหนา 5.46 เซนติเมตร น้ำหนักผล 230 กรัม สีเนื้อผลดิบ YG 13 C กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นอ่อน ความหนาเนื้อ 1.57 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ มีปริมาณเส้นใยในเนื้อน้อย ปริมาณน้ำในเนื้อ มาก ความหนาเปลือก 0.01 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ YGG 144 A สีเปลือกผลสุก YOG 23 B ขนาดเมล็ด ความกว้าง 3.61 เซนติเมตร ความยาว 9.91 เซนติเมตร ความหนา 1.68 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 30 กรัม รสชาติผลดิบ เปรี้ยว รสชาติผลสุก หวาน