ชื่อพันธุ์ อีเป็ด

ผลขนาดเล็ก ติดผลดก รสชาติอร่อย

ต้นมีความแข็งแรงต่อโรคและแมลง

เจ้าของ คุณสมชาย ลินจง อยู่บ้านเลขที่ 49/6 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร. 081-781-2008