สามฤดู

มะม่วงสามฤดู

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะทรงพุ่มต้น ปานกลาง ลักษณะเปลือกลำต้น ขรุขระ การเลื้อยของกิ่ง ไม่เลื้อย (no) รูปร่างของใบ ขอบขนาน

ลักษณะทางการเกษตร การออกดอก มาก การติดผล มาก ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี 400 ผล อายุการเก็บเกี่ยว 100 วัน ฤดูกาลผลิต นอกฤดูกาล ขนาดผล ความยาว 8.37 เซนติเมตร ความกว้าง 5.75 เซนติเมตร ความหนา 5.36 เซนติเมตร น้ำหนักผล 130 กรัม สีเนื้อผลดิบ OG 25 A กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นแรง ความหนาเนื้อ 1.22 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ ไม่มี ปริมาณเส้นใยในเนื้อน้อย ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง ความหนาเปลือก 0.1 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ GG 138 A สีเปลือกผลสุก YO 17 A ขนาดเมล็ด ความกว้าง 3.21 เซนติเมตร ความยาว 6.29 เซนติเมตร ความหนา 1.99 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 22 กรัม รสชาติผลดิบ เปรี้ยว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปรี้ยวอมหวาน ความหวานของเนื้อ 18 องศาบริกซ์

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-309-6786