ทุเรียนก้านยาวอำเภอน้ำยืน

ทุเรียนก้านยาวอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นทุเรียนพันธุ์หนัก มีอายุเก็บเกี่ยวนับจากดอกบาน ประมาณ 120-130 วัน มีรสชาติอร่อยโดดเด่น เพราะปลูกในดินภูเขาไฟเก่าซึ่งมีแร่ธาตุสมบูรณ์ ดูแลแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ทุเรียนอำเภอน้ำยืนมีคุณภาพดี รสชาติอร่อยมาก ผลผลิตส่วนใหญ่มาไม่ถึง กทม. เพราะคนท้องถิ่นรุมซื้อกันหมด ใครอยากชิมรสชาติความอร่อย ต้องสั่งจองกันล่วงหน้าอย่างเดียว

แหล่งที่มา : คุณณรงค์ ทูลสูงเนิน เกษตรอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 094-396-7189