ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (หมอนทอง)

ทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟ

“ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อร่อยที่สุด” แห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะปลูกในดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกไม้ผล และมีปริมาณธาตุกำมะถันอยู่ในดิน  ส่งผลให้ทุเรียนศรีสะเกษที่ปลูกในพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุนหาญ มีความมันมากกว่าความหวาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะเดียวกับทุเรียนจังหวัดนนทบุรี ทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษเป็นสินค้าเกรด     พรีเมี่ยมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ เนื้อแห้ง มัน ไม่หวานจัด กลิ่นไม่แรง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริโภค  ส่วนใหญ่ชอบ เป็นสินค้าขายดีทั้งในประเทศและส่งออก

แหล่งที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045-611-397