เบา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะทรงพุ่มต้น ปานกลาง

ลักษณะเปลือกลำต้น เรียบ การเลื้อยของกิ่ง ไม่เลื้อย รูปร่างของใบ ขอบขนาน ฐานใบ แหลม ขอบใบ คลื่น

ลักษณะทางการเกษตร การออกดอก มาก การติดผล มาก ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี 500 ผล อายุการเก็บเกี่ยว 100 วัน ฤดูกาลผลิต นอกฤดูกาล ขนาดผล ความยาว 5.50 เซนติเมตร ความกว้าง 4.48 เซนติเมตร ความหนา 3.87 เซนติเมตร น้ำหนักผล 56.5 กรัม สีเนื้อผลสุก YO 23 A กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นอ่อน ความหนาเนื้อ 0.77 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ มี ปริมาณเส้นใยในเนื้อ ปานกลาง ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง ความหนาเปลือก 0.10 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ YG 144 A สีเปลือกผลสุก YO 17 A ขนาดเมล็ด ความกว้าง 2.57 เซนติเมตร ความยาว 4.35 เซนติเมตร ความหนา 1.63 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 10 กรัม รสชาติผลดิบ เปรี้ยว รสชาติผลสุก หวาน ความหวานของเนื้อ 10 องศาบริกซ์