น้ำดอกไม้เบอร์ 4

น้ำดอกไม้เบอร์4

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะทรงพุ่มต้น ปานกลาง

ลักษณะเปลือกลำต้น เรียบ การเลื้อยของกิ่ง ไม่เลื้อย รูปร่างของใบ ป้อมกลางใบ ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบ มน ขอบใบ คลื่น

ลักษณะทางการเกษตร การออกดอก ปานกลาง การติดผล ปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว 100 วัน ฤดูกาลผลิต นอกฤดูกาล ขนาดผล ความยาว 16.45 เซนติเมตร ความกว้าง 7.16 เซนติเมตร ความหนา 6.18 เซนติเมตร น้ำหนักผล 350 กรัม สีเนื้อผลดิบ YO 21 A กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นอ่อน ความหนาเนื้อ 2.19 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ ไม่มี ปริมาณเส้นใยในเนื้อ น้อย ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง ความหนาเปลือก 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ YG 144 B สีเปลือกผลสุก YO 15 B ขนาดเมล็ด ความกว้าง 3.94 เซนติเมตร ความยาว 13.49 เซนติเมตร ความหนา 1.52 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 30 กรัม รสชาติผลดิบ เปรี้ยว รสชาติผลสุก หวาน ความหวานเนื้อ 22 องศาบริกซ์

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-309-6786