โชคอนันต์

มะม่วงโชคอนันต์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะทรงพุ่มต้น ปานกลาง

ลักษณะเปลือกลำต้น เรียบ รูปร่างของใบ ป้อมกลางใบ ปลายใบ สอบเรียว ฐานใบ แหลม ขอบใบ คลื่น ทรงผล รูปไข่กลับ รูปหน้าตัดทรงผลตามขวาง ป้อมรี ความลึกของฐานผล ตื้น จุกของผล มี ทรงไหล่ด้านท้องผล กลมกว้าง ทรงไหล่ด้านหลังผล ไหล่ลาดลง 45 องศา ร่องฐานผล ไม่มี รอยเว้าด้านท้องผล มี นอไหล่ขวาของทรงผล ไม่มี จะงอย ไม่มี

ลักษณะทางการเกษตร การออกดอก มาก การติดผล ปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี 400 ผล อายุการเก็บเกี่ยว 110-120 วัน ฤดูกาลผลิต นอกฤดูกาล ขนาดผล ความยาว 11.12 เซนติเมตร ความกว้าง 6.25 เซนติเมตร ความหนา 5.39 เซนติเมตร น้ำหนักผล 209 กรัม สีเนื้อผลสุก YO 22 A กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นอ่อน ความหนาเนื้อ 2.95 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ ไม่มี ปริมาณเส้นใยในเนื้อ ปานกลาง ปริมาณน้ำในเนื้อ มาก ความหนาเปลือก 0.01 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ YGG 144 A สีเปลือกผลสุก YO 21 C ขนาดเมล็ด ความกว้าง 3.35 เซนติเมตร ความยาว 8.94 เซนติเมตร ความหนา 1.93 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 29 กรัม รสชาติผลดิบ เปรี้ยว รสชาติผลสุก หวาน ความหวานเนื้อ 20 องศาบริกซ์

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-309-6786