ทุเรียนหลินลับแล

หลินลับแล มีกำเนิดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นทุเรียนที่ได้รับความสนใจจากการประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ด ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2520 ผลมีขนาดเล็ก น้ำหนักเฉลี่ย 1.0-1.8 กิโลกรัม ทรงผลเป็นทรงกระบอก ปลายผลตัด มองดูคล้ายผลมะเฟือง คือ เป็นพูชัดเจน ก้านผลเล็ก หนามผลโค้งแหลมคม เปลือกผลสีเขียวอมเหลือง เนื้อผลละเอียดเหนียว สีเหลืองอ่อน รสชาติหวานมัน  มีกลิ่นอ่อนมาก แต่ละผลมักมีเมล็ดลีบมากกว่าเมล็ดเต็ม อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 110-115 วัน นับจากดอกบาน

แหล่งที่มา : คุณอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 081-973-1897