ทุเรียนชะนีป่าละอู

ทุเรียนชะนีป่าละอู ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) นั้น ปลูกอยู่ในพื้นที่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น “ชะนีป่าละอู” จัดเป็นทุเรียนที่ให้ผลเร็ว ลูกเล็ก ขนาด 0.5 กิโลกรัม – 2 กิโลกรัม ขนาดผลกลม หรือรูปทรงกระบอก เวลาสุกจะมีกลิ่นแรงกว่าหมอนทอง เมล็ดใหญ่ เนื้อนิ่ม หวาน แต่ไม่มันมากนัก

แหล่งที่มา : สวนประทุม ป่าละอู โทร. 092-784-7869