ชื่อพันธุ์ ชมพูศรี (Chomphu Sri)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray

ประวัติ เพาะจากเมล็ดลวง แหล่งที่ค้นพบ จังหวัดนนทบุรี

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

การจัดเรียงกิ่ง ไม่เป็นระเบียบ

ใบ รูปร่างของใบ รูปขอบขนาน ปลายใบ แหลมเรียว ฐานใบ แหลม

ดอก รูปร่างของดอกตูม กลม ปลายดอกตูม แหลม

ผล ทรงผลทรงกระบอก ปลายผล ป้าน ลักษณะฐานผล ป้าน ความยาวก้านผล ปานกลาง 5-11 เซนติเมตร รูปร่างก้านผล ขอบนูน หนามผล รูปร่างหนามผล เว้า หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล  ไม่มีหนาม หนามปลายผล หนามงุ้มเข้า หนามรอบขั้วผล หนามงุ้มเข้า

ลักษณะทางการเกษตร

การเจริญเติบโตของต้น เร็ว การออกดอก ปานกลาง การติดผล ปานกลาง ความยาวผล 28 เซนติเมตร ความกว้างผล 23 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 69 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3.8 กิโลกรัม ลักษณะของเนื้อ หยาบ เส้นใยในเนื้อ มี ปริมาณน้ำในเนื้อ มาก สีเปลือก YG152C ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตรงฤดูกาล

เจ้าของ คุณมานพ อมรอรช เลขที่ 17 ถนนเทศบาลสาย 17 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร. 062-292-9468