ขนุนพันธุ์มาเลย์

 

ขนุนพันธุ์มาเลย์ มีผลขนาดใหญ่ ผลโตเต็มที่ 40 กิโลกรัม ลำต้นสูง 15-30 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบมีลักษณะกลมโค้งขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม ใบเป็นมัน นิยมปลูกเพื่อนำไปแปรรูป และแกะผลออกขาย เพราะเนื้อขนุนเยอะมาก เมล็ดมีขนาดเล็กสีเหลืองออกส้ม เนื้อขนุนมีสีเหลือง เนื้อหนา กรอบ รสไม่หวานจัดมาก รสชาติอร่อย

แหล่งที่มา : คุณไพโรจน์  อินทสังข์ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 090-289-8264