มะม่วงแก้วลืมรัง

มะม่วงแก้วลืมรัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะทรงพุ่ม ต้นใหญ่

ลักษณะเปลือกลำต้น ขรุขระ การเลื้อยของกิ่ง ไม่เลื้อย รูปร่างของใบ ขอบขนาน ปลายใบ แหลม ฐานใบ แหลม ขอบใบ เรียบ

ลักษณะทางการเกษตร การออกดอก ปานกลาง การติดผล ปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี 320 ผล อายุการเก็บเกี่ยว 100-110 วัน ฤดูกาลผลิต ในฤดูกาล ขนาดผล ความยาว 18.57 เซนติเมตร ความกว้าง 6.07 เซนติเมตร ความหนา 6.16 เซนติเมตร น้ำหนักผล 300-400 กรัม สีเนื้อผลดิบ YG 10 A เส้นใยในเนื้อ ไม่มี ปริมาณเส้นใยในเนื้อ น้อย ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง ความหนาเปลือก 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ GG 138 B สีเปลือกผลสุก YG 17 B ขนาดเมล็ด ความกว้าง 3.45 เซนติเมตร ความยาว 15 เซนติเมตร ความหนา 1.72 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 35 กรัม รสชาติผลดิบ เปรี้ยว รสชาติผลสุก หวาน ความหวานเนื้อ 20 องศาบริกซ์

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-309-6786