ชื่อพันธุ์ นกหยิบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus Murray

ประวัติ

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง

ลักษณะประจำพันธุ์ (charcateristics)

การจัดเรียงกิ่ง ไม่เป็นระเบียบ

ใบ รูปร่างของใบ ป้อมโคนใบ ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบ มน

ดอก รูปร่างของดอกตูม ขอบขนาน ปลายดอกตูม แหลม

ผล ทรงผล รูปไข่ ปลายผล แหลม ลักษณะฐานผล ป้าน ความยาวก้านผล สั้น 5 เซนติเมตร รูปร่าง   ก้านผล ขอบนูน หนามผล รูปร่างหนามผล นูนปลายแหลม หนามผลรอบจุดศูนย์กลางปลายผล ไม่มีหนาม หนามปลายผล หนามตรง หนามรอบขั้วผล หนามงุ้มเข้า

ลักษณะทางการเกษตร

การเจริญเติบโตของต้น เร็ว การติดดอก ปานกลาง การติดผล ปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุได้ 15 ปี 80 ผล ขนาดผล ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกว้างผล 20 เซนติเมตร เส้นรอบวงผล 61 เซนติเมตร น้ำหนักผล 3 กิโลกรัม ความกว้างปากปลิง 2.06 เซนติเมตร ความยาวจากขั้วผลถึงปากปลิง 3.30 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผล 710 กรัม ความหนาเนื้อ 1.73 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก YO16B กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นปานกลาง รสชาติของเนื้อ หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ ละเอียด เส้นใยในเนื้อ ไม่มี ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง น้ำหนักเปลือก 1,700 กรัม สีเปลือก YG148C จำนวนเมล็ดลีบต่อเมล็ดเต็ม -/100 ขนาดของเมล็ด ความกว้าง 3.6 เซนติเมตร ความยาว 5.43 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด ขอบขนาน น้ำหนักเมล็ด 210 กรัม ฤดูกาลผลิต ในฤดูกาล อายุการเก็บเกี่ยว 102 วัน

เจ้าของ คุณมานพ อมรอรช เลขที่ 17 ถนนเทศบาลสาย 17 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร. 062-292-9468