ทุเรียนสาลิกา

ทุเรียนสาลิกา หรือเรียกตามภาษาถิ่นว่า “เรียนสากา” เป็นทุเรียนมีถิ่นกำเนิดอยู่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

จุดเด่นของทุเรียนสาลิกานั้น เนื่องจากเป็นพันธุ์พื้นเมืองและชอบอากาศร้อนชื้น จึงเหมาะกับสภาพ     ภูมิอากาศในเขตจังหวัดพังงาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังทนต่อโรคใบติด ต้านทานโรครากและโคนเน่า

ลักษณะผลค่อนข้างกลม คล้ายลูกแอปเปิ้ล สามารถตั้งได้โดยไม่ล้ม ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร รวมขั้วผล มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร เปลือกผลบาง หนามสั้นค่อนข้างถี่ ผลดิบสีเปลือกจะมีสีเขียวเข้ม ผลแก่สีจะอ่อนลงเล็กน้อย และมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณร่องพู เมล็ดภายในส่วนใหญ่เป็นเมล็ดลีบขนาดเล็ก

รสชาติหวานมัน