จินหวง

เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของไต้หวัน และนำพันธุ์มาปลูกที่ประเทศไทย

ลักษณะทรงผล กลมยาว ก้นผลงอนและค่อนข้างแหลม ผลมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักผล ประมาณ 600-1,300 กรัม  ต่อผล ประกอบด้วยเนื้อ ประมาณ 83% กินได้ทั้งดิบและสุก เมื่อผลแก่จัดจะมีรสชาติมัน และเมื่อผลสุก สีของผลจะมีสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวาน และได้ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “พันธุ์นวลคำ”

แหล่งที่มา : สวนลุงเล็ก โทรศัพท์ 081-445-8792