พันธุ์จันทบุรี 3

เป็นลูกผสมระหว่างต้นพ่อก้านยาว กับต้นแม่ชะนี ลักษณะประจำพันธุ์ มีทรงต้นเป็นพุ่มรูปกรวยคว่ำ มีพุ่มทึบ แตกกิ่งมาก สูง 8.5 เมตร เมื่ออายุ 10 ปี น้ำหนักผล 2.50-2.60 กิโลกรัม ต่อผล ความยาวของก้านผล 7.50-10.50 เซนติเมตร ทรงผลกลมแบบรูปไข่ ร่องพูไม่ลึก หนามใหญ่และสั้น เนื้อสีเหลืองเข้ม กลิ่นแรง เนื้อละเอียด รสชาติหวานมัน อายุเก็บเกี่ยวหลังออกดอกแล้ว 90-109 วัน ผลผลิตเมื่ออายุ     10 ปี อยู่ระหว่าง 96.0-154.50 กิโลกรัม ต่อต้น

ผู้ปลูก คุณเสริมศักดิ์ เปรมกมล 53/3 หมู่ที่ 5 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 089-833-2880