น้ำดอกไม้มัน

มะม่วงน้ำดอกไม้มัน

เกิดจากการกลายพันธุ์ จากการปลูกมะม่วงเขียวเสวยด้วยเมล็ด โดย คุณลุงขาว น้อยรักษา เกษตรกรชาวบางบอน กรุงเทพฯ พบว่า มีลักษณะพิเศษกว่าต้นอื่น คือสามารถกินได้ทั้งสุกและดิบ ซึ่งผลดิบมีรสชาติมันคล้ายเขียวเสวย ผลสุกมีรสชาติหวานเหมือนมะม่วงเขียวเสวยและยังมีเมล็ดลีบ จึงตั้งชื่อว่า มะม่วงน้ำดอกไม้มัน

ต่อมา ปี 2538 จึงนำมะม่วงน้ำดอกไม้มัน ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับรองพันธุ์พืช ณ กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ใช้เวลา 5 ปี กรมวิชาการเกษตร จึงรับรองพันธุ์พืช โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “ขาวนิยม” ตามชื่อของลุงขาว และนิยม แสดงถึงมะม่วงพันธุ์นี้ได้รับความนิยมของผู้ได้ลิ้มชิมรส และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ คุณลุงขาว น้อยรักษา ผู้ให้กำเนิดมะม่วงสายพันธุ์นี้

ผลดิบหรือผลอ่อน สามารถนำมากินเป็นมะม่วงเปรี้ยวได้ ถ้าเมล็ดเริ่มแข็งขึ้นมาอีกสักหน่อย เนื้อขาวจะมีสีเหลืองปนเล็กน้อย มีรสหวานมันขึ้นมานิด พร้อมกลิ่นหอมอีกหน่อย เมื่อผลเริ่มแก่ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือปากตะกร้อ เนื้อที่ปลายผลจะเริ่มสุกเหลือง ส่วนหัวยังคงดิบอยู่ รสชาติจะหวานมันขึ้นและมีกลิ่นหอมมากกว่าผลดิบ

เมื่อผลสุกจะมีสีเหลืองเข้มอมส้มเล็กน้อย รสชาติหวานจัด ค่าความหวานวัดได้ 19-22 องศาบริกซ์ ผลสุกจะมีความแน่นของเนื้อสูง สังเกตว่าผลสุกจะไม่นิ่มและฉ่ำน้ำ คุณสมบัติที่เนื้อแน่นและเปลือกหนานี้ ทนทานต่อการขนส่งและมีอายุการเก็บนานกว่ามะม่วงพันธุ์อื่น

แหล่งที่มา : สวนลุงเล็ก โทรศัพท์ 081-445-8792