ศรีสยาม

เป็นมะม่วงกินสุก สามารถให้ผลผลิตนอกฤดูได้ ติดผลดกและมักติดผลเป็นพวง เพราะดอกสมบูรณ์เพศมีมาก มะม่วงพันธุ์นี้มีการเจริญเติบโตดี ผลขนาดปานกลางคล้ายมะม่วงอกร่อง เป็นมะม่วงที่มีเปอร์เซ็นต์ความหวานสูงมาก ที่วัดได้คือ 20 องศาบริกซ์ เหมาะสำหรับปลูกเพื่อเก็บผลดิบจำหน่าย เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานขายนอกฤดู แต่หากจะกินสุก ก็อยู่ในเกณฑ์พอได้ แต่ก็ยังสู้มะม่วงอกร่องและมะม่วงน้ำดอกไม้ไม่ได้อยู่ดี

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-309-6786