ทุเรียนมูซังคิง

ทุเรียนมูซังคิง (ราชาแมวป่า) หรือเหมาซานหวัง มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียปลูกส่งออกจีน เป็นทุเรียนพันธุ์เบา หลังดอกบาน 90-100 วัน เก็บผลผลิตได้

น้ำหนักผล 2-3 กิโลกรัม เปลือกบาง เมล็ดลีบ เนื้อสีเหลืองเข้ม เหนียว ละเอียด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

การคงรูปของเนื้อสุดยอด ถึงจะสุกงอมเนื้อยังดีอยู่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมชาย ทองพูล สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โทร. 081-609-5825