ชื่อพันธุ์ จอกลอย

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา)

แหล่งที่พบ จังหวัดระยอง จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะประจำพันธุ์

ทุเรียนพันธุ์จอกลอยเป็นหนึ่งในทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตล็ด ซึ่งทุเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีลักษณะไม่แน่ชัด มีลักษณะคล้ายกระดุม ใบคล้ายกระดุม แต่ทรงพุ่มใหญ่กว่า ผลกลม ขนาดผลค่อนข้างเล็ก หนามนูนปลายแหลม หนามถี่ ปลายผลเว้า ออกผลดกกว่ากระดุม ผลขนาดเล็กที่สุด จนคนโบราณเปรียบเทียบได้ว่า “หล่นบนจอกยังไม่จมเลย” จึงเป็นที่มาของพันธุ์ “จอกลอย”

ลักษณะผล-เนื้อ ผลรูปรี เนื้อหยาบ กลิ่นอ่อน รสมันมากกว่าหวาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจแวะเยี่ยมชมทุเรียนสวนบ้านเรา ติดต่อ คุณขจร พฤฒิสุขนิรันดร์ (เฮียย้ง) โทร. 081804-4169