ชื่อพันธุ์ สาวชม

ประวัติ สาวชมเป็นทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิม ที่มีรูปทรงสวยงาม มีรสชาติเป็นที่นิยม แต่อาจดีปีเว้นปี ขึ้นอยู่กับความชื้นในฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ลักษณะเด่น

ต้น ลำต้นสูงใหญ่ พุ่มใบหนา

เนื้อ สีเหลืองเข้ม

รสชาติ หวานมันจัด มีเส้นใย

กลิ่น กลิ่นแรง ไม่ฉุน

ช่วงเดือนที่ผลผลิตออก ผลผลิตออกเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจแวะเยี่ยมชมทุเรียนสวนบ้านเรา ติดต่อ คุณขจร พฤฒิสุขนิรันดร์ (เฮียย้ง) โทร. 081804-4169