ชื่อพันธุ์ กะเทยเนื้อขาว

สถานภาพพันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์เบา)

ลักษณะประจำพันธุ์ ทุเรียนพันธุ์กะเทยเนื้อขาว เป็นหนึ่งในทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตล็ด ซึ่งทุเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีลักษณะไม่แน่ชัด บางลักษณะอาจเหมือนกับตระกูลอื่นๆ เช่น ตระกูลกบ หรือกำปั่น ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป

ลักษณะผล-เนื้อ มีทรงใบยาวเรียวเล็กเหมือนกำปั่น รูปร่างผลรี ขนาดผลเล็กถึงปานกลาง หนามผลมีลักษณะนูนปลายแหลม เนื้อสีขาว เนื้อละเอียด กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน

ลักษณะพิเศษ คือ เมล็ดลีบ และให้ผลดก แกะเนื้อแช่ตู้เย็นเป็นไอศกรีม รสชาติอร่อย ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่ 5-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจแวะเยี่ยมชมทุเรียนสวนบ้านเรา ติดต่อ คุณขจร พฤฒิสุขนิรันดร์ (เฮียย้ง) โทร. 081804-4169