ชื่อพันธุ์ ดาวกระจาย

ประวัติ จัดอยู่ในกลุ่มเบ็ดเตล็ด เพาะจากเมล็ดพันธุ์กำปั่นขาว

แหล่งที่พบ ตำบลบางบำรุง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะผล-เนื้อ ผลรูปไข่กลับ (Ovovate)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจแวะเยี่ยมชมทุเรียนสวนบ้านเรา ติดต่อ คุณขจร พฤฒิสุขนิรันดร์ (เฮียย้ง) โทร. 081804-4169