ทุเรียนพันธุ์สาวชมเห็ด

ทุเรียนพันธุ์สาวชมเห็ด

ทุเรียนสาวชมเห็ด จัดอยู่ในกลุ่มเบ็ดเตล็ด เป็นพันธุ์พื้นเมือง พบที่สวนนายเสริม ฉิมชาญเวช จังหวัดนนทบุรี ลักษณะเนื้อสีเหลือง เนื้อเหนียว ละเอียดปานกลาง รสหวานน้อย รสมันปานกลาง ไม่มีรสขม มีกลิ่นอ่อน

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร.0-3939-7030, 0-3939-7146