ทุเรียนพันธุ์การะเกด

แหล่งที่ค้นพบ : จ.ปราจีนบุรี  ลักษณะประจำพันธุ์ : ทรงผลกลม น้ำหนักผลเฉลี่ยประมาณ 2.5 กก. รูปร่างหนามผลนูนปลายแหลม ลักษณะเนื้อสีเหลือง มีกลิ่นอ่อน รสชาติของเนื้อหวานมาก ลักษณะเนื้อละเอียด เส้นใยในเนื้อน้อย ปริมาณน้ำในเนื้อน้อย อายุเก็บเกี่ยว 100-110 วัน

ทุเรียนการะเกดอยู่ในกลุ่มกบ ทุเรียนพันธุ์นี้มีเนื้อสีเหลืองคล้ายดอกการระเกด จึงถูกตั้งชื่อว่า “พันธุ์การะเกด” บางคนเรียกว่า “กบการะเกด”

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร.0-3939-7030, 0-3939-7146