มะม่วงพันธุ์เพชรบ้านลาด

มะม่วงเพชรบ้านลาด

ลักษณะทรงพุ่มต้น ปานกลาง

ลักษณะเปลือกลำต้น เรียบ การเลื้อยของกิ่ง ไม่เลื้อย รูปร่างของใบป้อมโคนใบ-ขอบขนาน ปลายใบ แหลม ฐานใบ แหลม ขอบใบ เรียบ

ลักษณะทางการเกษตร การออกดอก ปานกลาง การติดผล ปานกลาง ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี จะให้ผลผลิต300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว 100 วัน ฤดูกาลผลิต ในฤดูกาล ขนาดผล ความยาว 10.14 เซนติเมตร ความกว้าง 6.71 เซนติเมตร ความหนา 5.71 เซนติเมตร น้ำหนักผล 250 กรัม สีเนื้อผลสุก YO 21 A กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นแรง ความหนาเนื้อ 1.88 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ ไม่มี ปริมาณเส้นใยในเนื้อ ปานกลาง ปริมาณน้ำในเนื้อ ปานกลาง ความหนาเปลือก  0.10 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ GG 139 B สีเปลือกผลสุก YG 13 A ขนาดเมล็ด ความกว้าง 3.43 เซนติเมตร ความยาว 8.31 เซนติเมตร ความหนา 1.87 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด 30 กรัม รสชาติผลดิบ เปรี้ยว รสชาติผลสุก หวาน ความหวานเนื้อ 19.6 องศาบริกซ์

บทความก่อนหน้านี้ไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอธาตุพนม ยอดผลิตต่อเนื่อง สร้างรายได้ตลอดปี
บทความถัดไปขนุนสีทอง