กะล่อน

ลักษณะทรงพุ่มต้น ใหญ่

ลักษณะเปลือกลำต้น ขรุขระ การเลื้อยของกิ่ง ไม่เลื้อย ใบ รูปร่างของใบ ป้อมกลางใบ ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบ สอบเรียว ขอบใบ เรียบ แผ่นใบ เรียบ สีใบแก่ G141B ผล ทรงผล รูปไข่ รูปหน้าตัดทรงผลตามขวาง กลม ความลึกของฐานผล ตื้น จุกของผล ไม่มี ทรงไหล่ด้านท้องผล กลมแคบ ทรงไหล่ด้านหลังผล ไหล่ลาดลง 45 องศา ร่อง ฐานผล ไม่มี รอยเว้าด้านท้องผล ไม่มี

ลักษณะทางการเกษตร การออกดอก ง่าย การติดผล ง่าย ฤดูกาลผลิต ในฤดูกาลขนาดผล 5.08×6.75×4.63เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ G143C สีเปลือกผลดิบ YG145D รสชาติผลดิบ เปรี้ยว