ขนุนเพชรราชา

 

 

ขนุนเพชรราชา พันธุ์ทะวาย เป็นขนุนเนื้อสีเหลือง เนื้อหนา ยวงใหญ่ รสหวาน เนื้อนุ่ม เม็ดเล็ก

แหล่งที่มา : คุณไพโรจน์ อินทสังข์ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 090-289-8264