เงาะโรงเรียน

เงาะโรงเรียน หรือที่เรียก เงาะนาสาร เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด โดยปลูกมากในภาคใต้ และภาคตะวันออก ลักษณะผลกลมรี เปลือกหนา และมีขนยาว ผลขณะดิบจะมีเปลือกสีเหลืองอมชมพู และขนมีสีเขียวอ่อน แต่เมื่อผลสุก เปลือกจะมีสีแดงเข้ม ส่วนขนส่วนโคนจะมีสีแดงเช่นกัน แต่ส่วนปลายขนจะมีสีเขียวอ่อน ส่วนเนื้อมีสีขาวนวลและเนื้อหนา แยกออกจากเมล็ดได้ง่าย ให้รสหวานจัด ส่วนเมล็ดมีลักษณะรี

ผลสุกเต็มที่ เปลือกจะมีสีแดงเข้ม ขนส่วนโคนมีสีแดงเข้ม ขนส่วนปลายมีสีเขียวอ่อน

คนปลูก คุณไพฑูรย์ พุ่มทับทิม เลขที่ 233 หมู่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์ 089-932-8892