เงาะสีทอง

เป็นเงาะลูกผสมระหว่างเงาะโรงเรียนกับบางยี่ขัน

คุณประเสริฐ ชัยกุล เกษตรกรดีเด่นทำสวน จังหวัดตราด เป็นผู้ผสมและคัดเลือก

เจริญเติบโตให้ผลผลิตเร็ว ผลใหญ่ เนื้อแน่น เนื้อหนา กรอบ ล่อน รสชาติหวาน เมล็ดเล็ก เปลือกหนา ขนยาวเหยียดตรง สีเหลืองแต้มแดง

ทำให้ออกดอกติดผลได้ง่าย

คนปลูก คุณไพฑูรย์ พุ่มทับทิม เลขที่ 233 หมู่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์ 089-932-8892