เงาะเหลือง

เข้าใจกันว่า กลายพันธุ์มาจากเงาะสีชมพู

แตกต่างจากเงาะสีชมพูตรงขนสีเหลือง

แต่รสชาติเหมือนเงาะสีชมพูทุกประการ แต่เหตุที่ไม่ได้รับความนิยม อาจจะเป็นเพราะสีชมพูโดดเด่น ดึงดูดผู้บริโภคได้ดีกว่า

คนปลูก คุณไพฑูรย์ พุ่มทับทิม เลขที่ 233 หมู่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด โทรศัพท์ 089-932-8892